© Wandern MondSeeLand ©Valentin Weinhaeupl
Eine Frau und ein Mann sitzen in der Wiese und genießen den Ausblick auf Wiesen und Berge

Impressum - Tiráž

Vlastník médií a vydavatel
Tourismusverband MondSeeLand Mondsee – Irrsee
Dr. Franz Müller Straße 3
5310 Mondsee
Tel.: +43 (0) 6232 2270
@ info@mondsee.at


Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee je veřejnoprávní korporace, která byla ustanovena 19. května 2004 hornorakouskou zemskou vládou (LgBL. 29/2004). Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee podléhá hornorakouskému zákonu o cestovním ruchu 2018. Jednatel: Mag. FH Thomas Ebner


Copyright
Pokud není uvedeno jinak: Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee
Veškerá práva vyhrazena.


Účel média / Prohlášení podle § 25 odst. 4 Mediálního zákona
Informace, tipy a služby pro návštěvníky a návštěvnice, hosty, domácí a ty, co mají druhé bydliště v regionu MondSeeLand, turistické a volnočasové provozy, dále pak pro členy turistického sdružení, média a další obchodní partnery.


Kontaktní osoby
viz. náš tým.


Informace k webové prezentaci

Technická odpovědnost:
Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, A-4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
email: info@ttg.at, www.ttg.at

Grafika a Design:
OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7
4040 Linz
email: studio@ortnerschinko.com
web: www.ortnerschinko.com

 

Další údaje ve smyslu Zákona o elektornické komerci (podle BGBl. 21.12.2001, § 5 odst. 1/2)
1. Název poskytovatele služby: Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee
2. Adresa: Dr. Franz Müller Straße 3, 5310 Mondsee
3. Elektronická adresa: info@mondsee.at
4. Číslo v obchodním rejstříku a rejstříkový soud: odpadá u veřejnoprávních korporací
5. Dozorčí orgán: Země Horní Rakousko
6. Příslušnost ke komoře: v průběhu své hospodářské činnosti je Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee členem hospodářské komory Horního Rakouska a následujících oborů/odvětví: zásilkový, internetový a všeobecný obchod, odborná skupina cestovní kanceláře, profesní skupina reklama a marketinková komunikace a profesní sdružení volnočasové a sportovní firmy, event marketing
7. Daňové identifikační číslo: ATU 39411506


U veškerých cenových údajů na této stránce se jedná o ceny pro koncové spotřebitele (celková cena), pokud není uvedeno jinak. Do těchto cen jsou zahrnuty DPH a veškeré další poplatky a přirážky.


Ochrana osobních údajů
viz. naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Vyloučení odpovědnosti
Turistické sdružení MondSeeLand nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na náhradu škody vůči Turistickému sdružení MondSeeLand, které se vztahují ke škodám materiálního nebo duševního charakteru, které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, resp. používáním chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany Turistického sdružení MondSeeLand žádné úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Turistické sdružení MondSeeLand si výslovně vyhrazuje právo, měnit části stránek nebo celkovou nabídku, doplňovat ji, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně ukončit.


Odkazy
U přímých nebo nepřímých důkazů na cizí internetové stránky, takzvaných „linků“, které leží mimo zodpovědnost Turistického sdružení MondSeeLand, by vstoupilo vyloučení odpovědnosti v platnost výhradně v případě, kdy má Turistické sdružení MondSeeLand obsahy zná a bylo by pro něj technicky možné a únosné v případě protiprávnosti obsahů jejich použití zabránit. Turistické sdružení MondSeeLand tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku vytvoření odkazu neobsahovaly odkazem propojené stránky žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorství odkazovaných, resp. propojených stránek nemá Turistické sdružení MondSeeLand žádný vliv.

Proto se tímto výslovně Turistické sdružení MondSeeLand distancuje od všech obsahů veškerých odkazovaných, resp. propojených stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky a také pro cizí příspěvky v rámci služeb zřízených danou firmou, typu kniha návštěv, diskuzní fóra, seznamy mailových adres a podobně. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vznikly v důsledku používání nebo nepoužívání informací poskytnutých tímto způsobem, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno a ne ten, kdo prostřednictvím odkazu na příslušné zveřejněné pouze odkazuje.


Autorský zákon a označení
Turistické sdružení MondSeeLand usiluje o to, aby byla ve všech publikacích dodržována autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, video sekvencí a textů, aby používalo své vlastní pořízené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, nebo aby používalo grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na které se nevztahují žádné licence. Veškeré značky a obchodní značky jmenované v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetími osobami neomezeně podléhají ustanovením příslušné známky a vlastnického práva příslušného registrovaného vlastníka. Pouze na základě samotného jmenování není možno vyvozovat, že obchodní značka není chráněná právy třetích osob! Copyright u zveřejněných, Turistickým sdružením MondSeeLand vytvořených objektů je vyhrazen pouze vlastníkovi stránek. Kopírování nebo použití takovýchto grafik, zvukových dokumentů, video sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Turistického sdružení MondSeeLand dovoleno.


Copyright/ručení
S ohledem na technické vlastnosti internetu nemůžeme převzít žádnou záruku za autenticitu, správnost a úplnost informací poskytnutých na internetu. Rovněž nepřebíráme žádnou záruku za dostupnost či provoz předmětné domovské stránky a jejích obsahů. Veškerá záruka za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, které vznikly z používání nebo nedostupnosti údajů a informací této webové stránky, je, pakliže je to právně přípustné, vyloučena. Obsah této domovské stránky je chráněn autorským zákonem. Informace jsou určeny jen pro osobní použití. Jakékoli používání nad tento rámec, zvláště uložení v databankách, kopírování nebo jakákoliv forma podnikatelského použití, či předávání třetím osobám, také částečné nebo v přepracované podobě bez souhlasu příslušné organizace je zakázáno. Jakékoliv zapojení jednotlivých stránek naší nabídky do cizích frames je zakázáno.


Používání Cookies, Google Analytics a dalších digitálních technologií
viz. naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Jiné
Pakliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již zcela nebo z části neodpovídají platné legislativě, zůstávají tímto ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Mondsee – Irrsee
Dr. Franz Müller Straße 3
5310 Mondsee

Telefon +43 6232 2270
Fax +43 6232 2270-22
E-Mail info@mondsee.at
Web www.mondsee.cz/cz.html