© Irrsee ©Valentin Weinhaeupl
Ein junges Paar steht auf einem Steg am Irrsee, im Hintergrund ist das Ufer mit Bäumen

Prohlášení o ochraně osobních údajů – Informační povinnost

Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee - Irrsee klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů – mezi ně patří veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Vaše údaje budou zpracovávány pouze na základě zákonného nebo smluvního podkladu, na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci oprávněného zájmu pro konkrétní a definované účely.  

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně a ustanovili jsme k tomuto účelu pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec na ochranu osobních údajů Turistického sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee je Mag. Martin Zeppezauer, Thurnbichlweg 50, A-6353 Going am Wilden Kaiser. Našeho pověřence na ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictví emailové adresy martin@zepedes.com

 

Kontaktování / Poptávky

Prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky máte možnost podávat poptávky. Vámi poskytnuté údaje (typu emailová adresa, jméno, telefonní číslo, zájmy) zůstanou uloženy 7 let, použity ale budou výhradně ke zpracování Vaší poptávky a předány dále budou pouze, pokud je poptávka určena přímo poskytovateli služby (ubytování, poskytovatel turistické infrastruktury, restaurace…) a ten na ni má odpovědět.

 

Newsletter

Prostřednictvím naší webové stránky máte možnost, objednat si náš newsletter. K tomu potřebujeme vaši emailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru.

Za tímto účelem dojde k uložení vašich uvedených osobních údajů (emailová adresa, zájmy, oslovení, jméno a příjmení) a k jejich automatizovanému zpracování. Tyto údaje budou zpracovány výhradně za účelem zasílání newsletteru a nebudou předávány třetím osobám. Samozřejmě je možné se kdykoliv a zdarma znovu odhlásit stisknutím odhlašovacího tlačítka (v každém newsletteru).

Zároveň můžete kdykoliv a zdarma newsletter znovu odhlásit a to emailem zaslaným na info@mondsee.at nebo také telefonicky na čísle +43(0)62322270.  

 

 

Objednání katalogu

Prostřednictvím naší webové stránky máte možnost si objednat katalogy, pohledy, apod. Vámi uvedené údaje (oslovení, jméno a příjmení, adresa, email; volitelně: titul, telefon, fax) budou uloženy výhradně k zaslání požadovaného produktu a dále předány jen v případě, že to je pro zpracování nezbytně nutné, např. pokud je poptávka určena přímo poskytovateli turistických služeb.  

 

Rezervace

K zprostředkování a rezervaci ubytovacích zařízení používáme rezervační systém HRS Destination Solutions GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln (HRS DS). Pokud provedete rezervaci na naší stránce, vyjadřujete tím souhlas s uložením a zpracováním vašich osobních údajů přes HRS DS za účelem provedení rezervace. Vaše osobní údaje budou předány HRS DS a zpracovány. Dále budou vaše osobní údaje předány provozovateli objektu, který byl zarezervován. Toto uložení a zpracování údajů bude provedeno za účelem podpory a zpracování vaší rezervace a vaší autentifikaci a také k účelu vyúčtování mezi HRS DS a Turistickým sdružením MondSeeLand jako zprostředkujícím partnerem provozovatele objektu. V případě rezervace budou údaje uloženy po dobu 10 let a to v souladu s obchodními lhůtami pro uložení.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů a případnému pověření třetích osoby zpracováním údajů ze strany HRS DS naleznete na stránkách: https://www.im-web.de/datenschutzerklaerung.php


V případě skupinových rezervací a zájezdů, které budou provedeny prostřednictvím Turistického sdružení MondSeeLand, dojde k předání vašich údajů (jméno, příjmení, počet osob, věk dětí, případně název firmy) rezervovanému ubytovacímu zařízení/poskytovateli služby.

 

NÁKUP VSTUPENEK NA RESERVIX

Abychom našim uživatelům umožnili nákup vstupenek online, odkazujeme na platformu firmy Reservix (Reservix GmbH, Humboldstraße 2, 79098 Freiburg). Tento odkaz je do stránky integrován pomocí HTML odkazu. Kliknutím na odkaz se otevře nové okno prohlížeče a v něm se otevře stránka poskytovatele služeb Reservix. Na této stránce se můžete registrovat. Osobní údaje jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a příp. bankovní spojení se evidují, pakliže je to nutné k vyřízení vaší poptávky nebo za účelem založení a realizace smluvního vztahu. Pro další informace k účelu a objemu evidovaných údajů a dalšímu zpracování a využití údajů ze strany Reservix, jakož i k možnosti nastavení za účelem ochrany vaší osobní sféry viz prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Reservix: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/reservix/Datenschutzerklaerung_Reservix.pdf
Pokud si nepřejete, aby mohl Reservix přiřadit návštěvu naší stránky k vašemu uživatelskému účtu Reservix, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Reservix.

 

Předání údajů

K Předání vašich údajů dojde pouze za předpokladu, že jste k tomu udělili váš souhlas nebo je to v rámci provedení zakázky nezbytné (např. zpracovatel zakázky). 

Při sjednání zájezdu/skupinové rezervace dojde k předání vašich údajů (jméno, příjmení, počet osob, věk dětí, případně název firmy) rezervovanému ubytovacímu zařízení/poskytovateli služby.

 

 

Cookies

Naše webová stránka používá Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládány do vašeho koncového přístroje. Nezpůsobují žádné škody. Umožňují analýzu používání webové stránky a podporují uživatelskou přívětivost webových stránek a tím i uživatele a slouží ke shromažďování statistických údajů používání webové stránky jakož i k analýze za účelem zlepšení nabídky. Některé Cookies zůstanou na Vašem koncovém přístroji uloženy, do té doby než je smažete. Umožňují nám znovu rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Použití Cookies můžete ovlivnit a svůj prohlížeč odpovídajícím způsobem nakonfigurovat. Prohlížeče mají zpravidla volbu, kterou se dá ukládání Cookies omezit nebo zcela zakázat. Při deaktivaci Cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky 

 

Web-Analyse-Tools

a) Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", tedy textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a umožňují analýzu používání. Informace získané o vašem užívání této webové stránky (např. IP-adresa, přístupy, navigační tok, trvání odezvy, používané prohlížeče a koncové přístroje, jazyk a země) vytvořené prostřednictvím Cookies budou přeneseny na server společnosti Google v USA a zde budou uloženy.


Pro aktivaci anonymizace IP (Funktion "_anonymizeIp()") bude vaše zjištěná IP adresa Googlem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Jen ve výjimečných případech dojde k přenosu celé IP adresy na server Googlu v USA, kde pak dojde k jejímu zkrácení. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání této webové stránky, aby mohla sestavit zprávy o aktivitě webové stránky pro provozovatele webové stránky a aby poskytnout další služby spojené s používáním webové stránky a používání internetu. I tyto informace případně Google předá třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strana z pověření Googlu tyto údaje zpracovává.


Prostřednictví zásuvných modulů prohlížeče můžete zabránit shromažďování získaných údajů Googlem, které byly získány prostřednictvím Cookies a které se týkají vašeho uživatelského chování. Použít k tomu můžete následující zásuvný modul prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Používáte li internet v mobilním koncovém zařízení, pak můžete zabránit evidenci Cookies, podobně jako u desktopových přístrojů, tím, že kliknete na dole uvedené tlačítko „deaktivat Google“.

 

My, jako provozovatel této webové stránky, máme oprávněný zájem na jednoduché analýze používání naší webové stránky, abychom ji pro vás, jako pro uživatele, mohli koncipovat a průběžně dále rozvíjet z uživatelského hlediska co možná nejpřívětivěji a nejefektivněji.


Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů najdete na stránkách www.google.com/analytics/terms/de.html resp. www.google.at/intl/de/policies/.

b.) Jiné Webanalyse Tools:

Naše webová stránka používá funkce různých Web Analyse Tools jako je např. Webalizer, AW-Stats, které pracují s log soubory a jsou z části pod GPL (General Public License). K tomu jsou používány Cookies, které umožňují analýzu používání webové stránky ze strany uživatelů. Takto získané informace jsou přenášeny na naše servery a zde uloženy.

Tomu můžete zabránit, pokud svůj prohlížeč nastavíte tak, aby nedocházelo k ukládání žádných Cookies.

Tyto Tools používáme k marketinkovým a optimalizačním účelům, zvláště abychom mohli analyzovat používání naší webové stránky a abychom mohli průběžně zlepšovat funkce a nabídky a také uživatelský zážitek. Díky statistickému vyhodnocování chování uživatelů můžeme naši nabídku zlepšovat a koncipovat ji pro vás, jako uživatele, zajímavěji. V tom tkví také náš oprávněný zájem na zpracování shora uvedených údajů.

Získané údaje (např. IP adresa) budou uloženy a dále zpracovávány pseudonymizovaně nebo anonymizovaně.

Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 Telekomunikačního zákona a také čl. 6 odst. 1 pís. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) GDPR.


Doba uložení

Opírajíc se o zákonné doby uložení a promlčecí lhůty, např. povinnost uchovávání finančních dokumentů typy faktury, jsou vaše údaje ukládány minimálně po dobu 7 let. Lhůta začíná běžet vždy, když kontaktujete Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee (dotazy, rezervace, korespondence). Pokud do uplynutí lhůty nedojde k interakci jakéhokoli druhu, budou údaje automaticky smazány. Předtím máte kdykoliv možnost nechat své údaje v právně možném rámci smazat. Za tímto účelem zašlete email na info@mondsee.at

 

Social Media

Na této webové stránce jsou integrovány externí odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+ a Pinterest, což rozpoznáte podle příslušného loga. Nedochází k přenosu žádných uživatelských údajů.

 

Vyloučení odpovědnosti

Navzdory nejvyšší pečlivosti při výběru a zobrazení neexistuje žádný nárok na správnost a úplnost; záruka za obsah je výslovně vyloučena. Za veškeré obsahy odkazů, které vedou ke stránkám mimo www.mondsee.at (http://mondsee.salzkammergut.at), je ručení výslovně vyloučeno; za zde uvedené informace je odpovědný příslušný provozovatel webové stránky.
V případě servisních informací se jedná o nezávazné informace v přehledu. Obsah byl zjišťován a vypracován s největší pečlivostí a nečiní si nárok na úplnost a správnost. Informace mohou být kdykoliv změněny a aktualizovány. Záruka za obsah a také za odkazy je výslovně vyloučené.

 

Vaše práva

Máte zásadně právo na informaci o vašich zpracovaných údajích, jakož i na jejich opravu, smazání, omezení, přenositelnost, odvolání a námitku. K uplatnění těchto práv prosím kontaktujte Turistické sdružení MondSeeLand Mondsee – Irrsee. (info@mondsee.at

Stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů je kdykoliv možná. Prosím obraťte se na dsb@dsb.gv.at
 

Matomo
Webové stránky www.mondsee.cz  využívají Open Source službu s názvem Matomo pro analýzu webu, službu společnosti InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769, („Matomo“). Matomo využívá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele. Služba Matomo je hostovaná výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál. IP adresa je před uložením anonymizována (zkrácena o poslední dva bajty).

Pomocí služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek jejími návštěvníky. To nám umožňuje zjistit, kdy a z jakého regionu byly stránky zobrazeny. Kromě toho shromažďujeme také různé protokolové soubory (např. IP adresu, referrery, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme tak vyhodnocovat, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kam nejčastěji klikají).

Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud jste nám udělili souhlas s využitím „analytických“ souborů cookie, budou navíc využity také soubory cookie služby Matomo. To nám také umožňuje rozpoznat vracející se uživatele a podrobněji „analyzovat“ jejich chování na našich webových stránkách. Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie.